Jak wielkim problemem są odsetki? Jak je spłacić?

jak poradzić sobie z odsetkami?

Zaciągając kredyt dla zadłużonych w banku płaci się sumę znacznie większą niż została pożyczona. Kwota ta powiększona jest o odsetki, które każda instytucja ustala indywidualnie, jednak według określonych widełek ustanowionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także w niektórych przypadkach przez Ministerstwo Rozwoju.

Odsetki ustawowe

Odsetki kredytowe stanowią główny koszt kredytu. Są dla banku wynagrodzeniem za poniesione ryzyko w związku z przekazaniem kredytobiorcy określonej kwoty. Część z nich pokrywa koszty związane z pożyczeniem pieniędzy, pozostałe są sporym zyskiem dla instytucji, która kredytu udziela. Odsetki ustawowe są podstawowymi odsetkami naliczanymi za korzystanie z cudzego kapitału. Ich maksymalna wysokość ustalona jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości i obecnie wynosi 5 proc. Każdy bank ma prawo do zaoferowania nie większego niż wskazany próg oprocentowania. Dodatkowo w skali roku maksymalne oprocentowanie może wynosić 10 proc.

Wysokość odsetek kredytowych należnych przy zaciągniętym zobowiązaniu zależna jest od wielu czynników. Istotne dla ich wyliczenia jest stopa procentowa wskazana przez instytucję, rodzaj kredytu, jego wysokość oraz okres, na jaki został pożyczony.

Inne rodzaje odsetek

Zdarza się jednak, że kredytobiorca nie reguluje w terminie zaciągniętego zobowiązania. Nowelizacja przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie odsetek, która miała miejsce 1 stycznia 2016 roku wskazuje, że wierzyciel ma prawo narzucić dodatkowe odsetki za opóźnienie w spłacie. Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że maksymalnie w skali roku odsetki za zwłokę w uregulowaniu zaległości mogą wynosić 14 proc. wartości kredytu. W takiej sytuacji na kredytobiorcę spada dług dodatkowy w postaci odsetek za opóźnienie. Bank może domagać się zwrotu zaległości w sądzie, jeśli zadłużenie będzie rosło.

Nie każdy rodzaj odsetek ustalany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednym z nich są odsetki od transakcji handlowych, których wysokość ogłasza Ministerstwo Rozwoju, a które obecnie wynoszą maksymalnie 9,5 proc.

Author: admin