Przedawnienie długów już w ciągu 6 lat!

Wprowadzone zmiany obejmują nie tylko skrócenie okresu przedawnienie długu, ale również szereg działań z tym związanych. Nowelizacja wskazuje nowe zasady określania biegu przedawnienia, a także zakres działań komorników, który został ograniczony na korzyść konsumentów. Przedawnienie długu – jak wygląda teraz? W przypadku roszczeń z tytułu niezapłaconego podatku dochodowego, VAT, czynności cywilnoprawnych, a także długów spadkowych […]